Bebeği Hastalıklardan Korur, Anne ve Bebek Arasındaki Bağı Kuvvetlendirir, Bebeğin Zeka Gelişmesine, Entelektüel Yapısına Olumlu Etki Yapar, Annenin Kanser Riskini Azaltır

Bebeği Hastalıklardan Korur:Emzirme bebeklere yaşam için en iyi başlangıcı sağlar. Dünyada her sene bir milyondan fazla çocuğun anne sütü ile beslenmediği için ishal, solunum yolu ve diğer enfeksiyonlardan öldüğü bilinmektedir. Birçok çocuk anne sütüyle beslenmediğinde, yakalanmayacağı hastalıklara yakalanmaktadır. Emzirme ayrıca anne sağlığını da korumada yardımcı olmaktadır İshalli hastalıkları kontrol programı, küçük çocuklarda ishali önlemek için anne sütünün gerekliliğinin uzun süredir bilincindedir. Son yıllarda, anne sütüyle beslenmenin ishalin tedavisinde dehidratasyonu önlemede ve iyileşmeyi hızlandırmada önemli olduğu açıklığa kavuşmuştur.

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF , her bebeğin doğumdan itibaren 4-6 aylığa kadar yalnız anne sütüyle beslenmesini bundan sonra da ek besinlerle birlikte olmak koşuluyla en az 2 yaşına kadar anne sütüyle beslemenin devam ettirilmesini önermektedirler.Buna karşın bir çok ülkede annelerin büyük çoğunluğu bebeklerine yapay yiyecek ve içecekler vermeye 4 aydan çok önce başlamakta ve birçoğu da 2 yaşından çok önce anne sütüyle emzirmeyi kesmektedirler. Gelecek yıllar için sağlıklı ve mutlu nesiller yetiştirmek her zaman düşünülen ve amaçlanan bir ilke olmuştur. Bunun sağlanabilmesi ve bebeklerin sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri için en ideal beslenme yönteminin ise emzirme olduğu bilinen bir gerçektir.

Anne ve Bebek Arasındaki Bağı Kuvvetlendirir:Emzirme anne ve bebek arasında yakın,sevgi dolu bir ilişki kurulmasına yardım eder.Buda anneyi duygusal olarak tatmin eder. Doğumdan hemen sonra bebeğin emzirilmek için annesine verilmesi yani yakın temas bu ilişkinin gelişmesine yardım eder.Bu durum bağlantı olarak adlandırılır.
Eğer bebekler doğumdan hemen sonra annenin yanında kalırlarsa ve emzirilirlerse daha az ağlar ve daha çabuk gelişebilirler. Emziren anneler bebeklerine daha şefkatli davranırlar. Bebeklerin onları çok meşgul ettiğinden ve gece beslemelerinden daha az yakınırlar.Emziren annelerde çocuklarını terk etme yada çocuk istismarı görülme olasılığı diğer annelere göre daha azdır.

Bebeğin Zeka Gelişmesine, Entelektüel Yapısına Olumlu Etki Yapar: Bazı çalışmalarda, anne sütü ile beslenmenin bebeğin zeka gelişmesine, entelektüel yapısına olumlu etki yaptığı bildirilmektedir.Yaşamın ilk haftalarında anne sütü ile beslenen düşük doğum tartılı bebekler yapay beslenen çocuklara göre ileri yaşlarda zeka testlerinde daha başarılı olurlar.

Annenin Kanser Riskini Azaltır: Yapılan araştırmalar, emzirmenin sadece çocuklar için değil, anne ve toplum için de büyük faydaları olduğunu belirtmektedir. Anneler için ise, emzirme; postpartum kanamalarda azalma, premenopozal meme kanseri ve over kanseri riskinin azalmasına yardımcı olmaktadır.